Monday, September 21, 2015

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох Зөвлөх-ийн сургалт боллоо

Нийслэлийн хөдөлмөрийн газраас Их дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-ийн багш нарын дунд “Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх багш бэлтгэх” сургалтыг 9 сарын 9-11-ны өдрүүдэд ОТИС дээр явагдаж байна. Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, түүнд туслалцаа үзүүлэх зорилготой “оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-ийг сургууль бүхэн дэргэдээ байгуулан ажилладаг. Түүнд ажиллах зөвлөгөө туслалцаа үзүүлэх багш нарыг мэргэшүүлэн оюутнуудад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэргэжлээ сонгох, ажилд ороход зуучилах чиглэлээр зөвлөх багш бэлтгэх сургалт юм.
Сургалт агуулга:
Модуль 1: Ажил мэргэжлийн чиг баримжааны танилцуулга
Модуль 2: Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйл явц
Модуль 3: Ажил мэргэжлийн талаарх ойлголт
Модуль 4: Хөдөлмөрт бэлтгэх үйлчилгээ
Модуль 5: Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл гэсэн агуулгын хүрээнд явагдлаа.
Уг сургалтанд ШУТИС, ХУИС, Орхон ИС, ХААИС, Германы МСҮТ, Хангай ДС гэх мэт нийт хорь гаруй сургуулийн багш нар хамрагдаж сертификатаа гардан авлаа. 

Оюутан залуус та бүхэнд манай төв үргэлж нээлттэй байх болно.

No comments:

Post a Comment