Monday, September 21, 2015

Нийтийн тээврээр зорчих “ЦАХИМ ТӨЛБӨРИЙН КАРТ”-ЫН ЗАХИАЛГА ЯВАГДАЖ ЭХЭЛЛЭЭ


Нийтийн тээврийн хэрэгслээр хичээлдээ явах зайлшгүй шаардлагатай өдрөөр суралцаж буй оюутнууд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. 
Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт /түр болон үндсэн оршин суугаа хороо, оюутны байрны тодорхойлолт/
Иргэний үнэмлэхний хуулбар
Оюутны үнэмлэхний хуулбар
Сургуульд элсэн орсон БСШУЯ-аас олгосон томилолтын хуулбар /ангийн багшаар дамжуулан сургалтын албанаас авах. 2014, 2015 оны элсэгчдэд БСШУЯ-аас албан томилолт олгогдоогүй тул уг оны элсэгчдэд хамаарахгүй./
“Цахим төлбөрийн карт”-ын үнэ болох 3600 төгрөгийг УБСКК-ийн Худалдаа хөгжлийн банкны 475014869, Төрийн банкны 105700523235 тоот дансанд тушаасан баримт
“Цахим төлбөрийн карт” захиалах мэдүүлгийн хуудсыг ангийн багшаас авч бөглөх
Дээрх бичиг баримтыг 2015 оны 9 дүгээр сарын 25-ны дотор ангийн зөвлөх багшид бүрдүүлэн өгч Нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих цахим төлбөрийн картаа захиална уу
СУРГАЛТЫН АЛБА

No comments:

Post a Comment